Programul Casa Verde 2023

Pune-ți Panouri Fotovoltaice
Cu Investiție Minimă

Puteți beneficia de o finanțare de până la 90% la sistemele fotovoltaice prin programul Casa Verde, sesiunea 2023.

Implementează proiectul cu noi

Peste 20 mil gestionați prin programul
Casa Verde

Am montat peste 800 de sisteme fotovoltaice prin programul Casa Verde în toată România. Asigurăm implementarea proiectului la cheie, de la înscriere la montaj!


Cine este eligibil?

Consultanță de la început până la final

Documente necesare

Documentația tehnică pentru racordarea la rețea

Oferta noastră

Furnizarea și instalarea Sistemului fotovoltaic

Program AFM 2023

Garanția proiectului
10 ani

Investiție minimă cu valoare garantată

De ce să accesezi programul
Casa Verde în 2023?

Prin accesarea Programului Casa Verde, primești până la 20 000 lei finanțare și te bucuri de independență energetică cu cel mai performant sistem fotovoltaic.


Independență energetică

Independență energetică

Economisești bani

Economisești bani

90% Nerambursabil

90% Nerambursabil

Garanție 10 ani

Garanție 10 ani

Aplică alături de noi și obține finanțarea de până la 20 000 de lei prin Programul Casa Verde!
Ne ocupăm de toate fazele proiectului și garantăm calitatea sistemelor pentru o perioadă de 10 ani!

Eligibilitate "Casa Verde"

Cine este eligibil?

Pentru a putea beneficia de finanțare prin programul Casa Verde, trebuie să îndeplinești criteriile de eligibilitate

 • Persoanele fizice cu domiciliul in Romania
 • Esti proprietarul imobilului pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice
 • Imobilul teren si constructie trebuie sa fie intabulate si notate in Cartea Funciara
 • Unde sunt mai multi proprietari, acestia trebuie sa isi dea toti acordul cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semneaza pe cererea de finantare)
 • Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu sau revendicari
 • Nu sunt obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local
 • Cererea de finanţare (anexa nr. 3)
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, nu mai vechi de 30 zile
 • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
 • Certificatul de atestare fiscala privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala işi are domiciliul

De ce să ne alegi pe noi?

Proiecte dezvoltate prin Casa Verde

De la momentul finanțării programului Casa Verde și până în prezent am implementat peste 3000 de proiecte prin fonduri nerambursabile.

Avem o echipă de consultanți, tehnicieni și instalatori profesionistă, capabilă să furnizeze soluții performante și complete de sisteme fotovoltaice.
Asigurăm toate fazele proiectului, astfel că nu trebuie să-ți faci griji nici de procedura birocratică, dar nici de necesarul de echipamente.

Harta locatii montaje panouri fotovoltaice

Întrebări
frecvente

Dacă doresc să montez sistemul de panouri pe teren (ex. la sol), este necesar să fac dovada dreptului de proprietate asupra construcției?  

+

  • DA.  Chiar  dacă  sistemul se amplasează pe  teren, potrivit art. 16 alin. (1) Ghidului de finanțare, în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
  • NU este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
  • În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus fată de extrasul de carte funciară aferent construcțieiextras de carte funciarănu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupraimobilului teren;

Dacă dețin un imobil într-o construcție cu mai multe apartamente, sau case înșiruite, pot solicita finanțare pentru acel imobil? 

+

  • DA, doar dacă imobilul NU prevede mai mult de 2 apartamente / duplexuri conform extrasului de carte funciară colectivă;

Dacă am deja instalat un sistem de panouri fotovoltaice sau am deja un sistem aprobat prin Casa Verde sesiunea 2019 sau 2021 și doresc să aplic la acest program, pentru același imobil, se poate? 

+

  • DA, Dacă sistemul fotovoltaic a fost instalat din surse proprii și NU prin sesiuni anterioare de Casa Verde, sunteți eligibil;
  • NU, Dacă există o solicitare aprobată într-o sesiune anterioară a programului Casa Verde (indiferent dacă s-a semnat contractul de finanțare sau nu), NU sunteți eligibil;
  • NU, Dacă ați instalat un sistem fotovoltaic din alte surse de finanțare publică, NU sunteți eligibil;

Dacă dețin mai multe imobile, pot solicita finanțare pentru toate acestea?  

+

  • NU. Potrivit Ghidului de finanțare, art. 18 alin. (4), Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil;

Persoana fizică semnează cererea de finanțare în momentul înscrierii?  

+

  • NU. Persoana fizică se înscrie în Program prin completarea în  aplicația informatică a câmpurilor predefinite și prin încărcarea documentelor solicitate prin ghidul de finanțare;
  • În acest sens, NU mai există cerere propriu-zisă de finanțare;